AI3PA Smart Klaszter nemzetközi kapcsolatai

 

ASIMCOV, Sepsiszentgyörgy, Románia

A Kecskemét és Sepsiszentgyörgy között fennálló testvérvárosi kapcsolathoz hasonlóan a klaszterfejlesztésben dolgozó szakemberek között is hosszú idő óta fennálló és időszakosan eltérő intenzitással működő kapcsolat. A sepsiszentgyörgyi szakemberek első kecskeméti látogatása még 2013-ban történt, amikor a Kovászna megyei Zöld Energia Klaszter elnöke mutatta be az elért eredményeiket. Ugyanebben az évben a romániai és magyarországi szakemberek közösen tartottak rendezvényt Sepsiiszentgyörgyön az EU Sustainable Energy Week keretében.

Az együttműködés következő fázisa 2016-ban zajlott, amikor a romániai Design&Printing Klaszter keresett kapcsolatot a 3P Klaszterrel Kecskemétről. Az AIPA és 3P Klaszterek egyesülése után a kapcsolatot átvette az AIPA Nonprofit Kft. A székelyföldi klaszterek működéséről, valamint ottani vállalkozók sikereiről számolunk majd be az elkövetkező klaszter rendezvény keretében.

 

AutomotiVest Klaszter, Temesvár, Románia

A Tehimpuls Egyesület 2006 óta regionális innovációs központként működik Temesváron. Az elmúlt évek alatt többször szerveztek már látogatást Szegedre (a város tőszomszédságában működő ipari parkba) és Kecskemétre is, ahol a GAMF autóiparhoz kapcsolódó tevékenységével ismertették meg a román vállalkozókat. Az ő közreműködésükkel jött létre az együttműködési megállapodás az AutomotiVest klaszterrel, amely temesvári székhellyel működik és innovációs tevékenységét a Tehimpuls szakmai hátterére támaszkodva végzi.

Az autóipar stratégiai ágazat Románia nyugati régiójában, ezért az AutomotiVest Klaszter aktív résztvevője a regionális tervezési feladatoknak, illetve a klasztertag vállalatok számíthatnak a regionális üzletfejlesztési szervezetek (pl. Enterprise Europe Network) kiemelt figyelmére és támogatására (pl. célzott külföldi céglátogatások és üzleti találkozók révén). A Tehimpuls és az AutomotiVest képviselői közös megjelenést terveznek az AI3PA Smart Klaszterrel (pl. EU – Balkan region Cluster Matchmaking rendezvény Zágrábban 2018. november 22-én és 23-án), illetve megjelennek az AI3PA Smart Klaszter kecskeméti rendezvényein is.

 

AUTOKLASTR Moravian-Silesian Automotive Cluster, Ostrava-Poruba, Csehország

A csehországi székhelyű AUTOKLASTR tagjai között vannak vállalkozások a szomszédos lengyelországi és szlovákiai régióból is, ezért (is) nagyon aktív szereplője az interregionális programoknak ez a klaszter. Tevékenységeik közé tartozik a középiskolások számára üzletfejlesztési tanfolyamok megtartása, amelyhez kézikönyvet is összeállítottak. Velük éppen ezért együttműködést előkészítő tárgyalások vannak folyamatban annak érdekében, hogy a csehországi tapasztalatok (és adott esetben akár az ott már használatban levő kézikönyv) hasznosításra kerülhessenek az AI3PA Smart Klaszter középiskolai üzleti versenyéhez kapcsolódóan.

 

Metal Processing Cluster, Bialystok, Lengyelország

A lengyel fémipari klaszter együttműködési szándékát fejezte ki az AI3PA Smart Klaszterrel a szakember-képzés (vocational education) terén elsősorban a V4 országok vonatkozásában. A lengyel klaszter egyike a 7 kiemelt klaszternek („Key National Cluster”) Lengyelországban és így külön kiemelt állami projekt révén juthatnak támogatáshoz nemzetközi tevékenységükhöz, ezért tapasztalataikból a magyarországi klaszterek és tagvállalataik is sokat tanulhatnak.