Az AI3PA Smart Klaszter gesztor szervezete:

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.

Tel: +36-76-953-686

E-mail: aipakft@gmail.com