Rólunk

2017.02.28-án az AIPA Klaszter és a 3P Klaszter közgyűlésén - egyhangúlag támogatva - a két klaszter integrálódásából 51 tagvállalattal megalakult az AI3PA Smart Klaszter. A szervezet legfőbb célja a vállalkozások közötti folyamatos szakmai párbeszéd és együttműködés elősegítése; a versenyképesség, valamint az innovációs és export tevékenységek javítása.
A hangsúlyt egyértelműen a klaszter vállalatok közötti kohézió, partnerség és együttműködés erősítésére helyeztük. A cél egy olyan modellértékű szervezeti struktúra kialakítása, ahol a klasztertagok szakmai teamekbe tömörülve munkálkodhatnak a közös szinergiák hatékony kamatoztatásán, beleértve a termék portfóliók továbbfejlesztését, technologizálását, gyártását és piaci bevezetését, valamint a közös fejlesztési projektek megvalósítását.
A koordináció mellett szintén kiemelt cél a vállalatok önszerveződő együttműködése mind a humán erőforrás menedzsmenti, mind a beszállító fejlesztési területeken – melyek országosan és lokálisan is nagy kihívást jelentenek a gazdaságnak. A mostani klaszter összetétele egy regionálisan erős és fejlődésre képes vállalatokból álló tömörülés, amelyben a tevékenységek sokszínűsége lehetőséget ad közös párbeszédre, szakmai támogatásra, és szakmák változásait befolyásoló technológiai környezet, valamint társadalmi- és gazdasági változásokban lévő  lehetőségek tudatos kiaknázására.

A tevékenységi körök, mint járműipar, csomagolóipar, nyomdaipar, műanyagipar, élelmiszeripar, feldolgozóipar, vegyipar, fémipar, hulladék feldolgozás, infokommunikációs technológia, oktatás, és minden olyan iparág, amely segíti és támogatja a klaszter céljainak megvalósulását. Immár a közös cél nem a szakterületek elhatárolása, hanem a tagok adott "pillanatnyi" problémái mentén szerveződő szakmai érdekeltségek, csoportok kialakítása (környezetvédelem, Ipar 4.0, stratégia és generáció váltás, képzett munkaerő megtartása stb.) amely rugalmas, és jól illeszkedik a változó gazdasági környezeti hatásokhoz, elvárásokhoz.

A klaszter tagjainak 2017. évi árbevétele együttesen meghaladta a 212 milliárd Forintot, közel 4700 főt foglalkoztat, kimagaslóan magas, 40% az export árbevétel aránya, és tagvállalataink az országos átlagnál harmincötször jobban szerepeltek a benyújtott, és nyertes pályázatok tekintetében, mint hazai társaik. A klasztertagok több, mint 80%-a Bács-Kiskun Megyei vállalkozás.