Hazai és nemzetközi együttműködések:

Közös termék-és technológiafejlesztés, közös pályázatok elősegítése

Közös beruházások kidolgozásában való részvétel

Hazai- és nemzetközi klaszter együttműködések ösztönzése

Klasztertagok közötti partnerség erősítése, kiterjesztése nemzeti és nemzetközi szinten

Hazai és nemzetközi partnerkeresés

Jógyakorlatok bemutatása, klasztertagok közötti tapasztalat csere, tudásmegosztás lehetőségének biztosítása

Klaszterfejlesztés:

Klaszterkérdőívek készítése, folyamatos párbeszéd klasztertagvállalatokkal

Klasztertagok tevékenységének, szolgáltatásainak, szakmai kompetenciájának megismerése és közvetítése

Klaszter stratégia útvonaltervének elkészítése és az aktuális igényekhez illesztése

Közös kommunikáció lehetőségének

Hazai és nemzetközi pályázatok figyelése

Egyéb pénzügyi források felkutatása

Marketing, kommunikáció:

Közös klaszter arculat kialakítása

Közös piaci fellépés, piacelemzés és piackutatás

Online klaszter felület (honlap, közösségi platformok)

Klasztertagoknak aktuális tartalommal rendszeres hírlevél küldése

Hazai- és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon való közös részvétel, tanulmányutak szervezése, a klaszter képviselete szakmai fórumokon, üzletember találkozókon

Képzés:

Előadások, konferenciák szervezése

Szakmai workshop, kiscsoportos képzések

Szakmai látogatások szervezése